Benefits of working for Ecobag Network | Ecobag Network

Benefits of working for Ecobag Network

Ecobag Network - Benefits of working for Ecobag Network

KORZYŚCI Z PRACY W ECOBAG NETWORK

Chcemy, aby każdy z naszych pracowników uważał Ecobag Network za przyjazne miejsce pracy. Wychodząc temu naprzeciw pragniemy stworzyć odpowiednie do tego warunki pracy. 

Ecobag Network oferuje swoim pracownikom:

Ubezpieczenie grupowe na życie na warunkach korzystniejszych niż ubezpieczenia indywidualne.

W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: dofinansowanie do wypoczynku dzieci i dorosłych, możliwość korzystania z nieoprocentowanych pożyczek zakładowych, bony świąteczne.

Szkolenia

Pragnąc zaspokoić potrzebę rozwoju i samorealizacji naszych pracowników organizujemy okresowo szkolenia m.in. z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługi wózków widłowych. Ponadto Ecobag Network finansuje studia podyplomowe swoim pracownikom, w celu poszerzenia ich kompetencji.

Spotkania integracyjne

Dbając o dobrą atmosferę, Ecobag Network organizuję co roku imprezę integracyjną, na której współpracownicy mogą się bliżej poznać i spędzić wspólnie miło popołudnie.

Opieka zdrowotna

W trosce o zdrowie naszych pracowników w Zakładzie Pracy dostępna jest pielęgniarka środowiskowa oraz lekarz medycyny pracy. Bardzo dobrze wyposażony gabinet medyczny pozwala na szybkie reagowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu pracowników.